قانون مالیات بر ارزش افزوده نیم بند متولد شد.

قا نون مالیات بر ارزش افزوده نیم بند متولد شد. و شیوه اجرا از اول غلط بود..چرا که اموزشهای لازم د ر مدارس اموزشی د یده نشد. و کلاس اموزشی برای اصناف زحمت کش بر گذار و یا ا ینکه فرصت بیشتری برای اجرا گرفته نشد.و غلط اجرا شدن یک قا نون به معنای خود زنی است. و از ا ین محل پول ود ر امد خو بی نصیب د و لت ها می شود. . و تما م راهها برای کاسب بسته می شود. . و کاسب مجبور می شود با چماق مالیات بگیرد. و هر روز کاسب با مشتری و ا تحاد یه ها در گیر ی دارند .

این قا نون تا زمان اجرا ی کامل و فر هنگ سازی ۲۰ سال زمان نیاز دارد. . چو نکه زیر ساخت ها اماده نشد . و قبل از اماده سازی زیر ساخت ها قا نون به اجرا گذاشته شد . بنده معتقدم که حتی برای ماموران مالیا تی اموزش های لازم داده نشد . اگر سه شرط اساسی برای ا ین قا نون در نظر گرفته می شد . شا ید به جنین مشگلی بر خو رد نمی کرد یم.

۱-اماده نبودن زیر ساخت . ۲- نبود اموزشهای لازم هم برای بازاریان و هم ماموران مالیلتی ۳- فر هنگ سازی بین مردم.

بنده به ماده ۳ و ۱۲ این قا نون اشاره  می کنم .

ماده ۳ در ا ین قا نون تفاوت بین ارزش کالا و خدمات و عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده ۱۲ راجع به معا فیتها – د ام و طیور زنده – زنبور-ارد خبازی-برنج -مشمول مالیات بر ارزش نیستند ولی ارزش افزوده برنج در رستوران ها گرفته می شود . همه به این نتیجه رسیدا ند که ما به التفا وت مشمول مالیات است . ولی به خاطر ا ینکه نمی توا نیم رد یا بی و شنا سا یی کنیم . و بستر شنا سا یی به هر د لیل وجود ندارد. پله به پله این مالیات اخذ می شود .

و ا ین مو ضوع کمرصنف طلا و جواهر را شکسته است . و قتی قا نو نی نو شته می شود . که هر فردی برای ان تعریف و تفسیر دا رد . نتیجه این است . و چوب ان را مرد م خوده و تورم به همراه دا رد . و فر و شنده نمی توا ند ما لیا ت از مردم بگیرد.. صنف محترم طلا و جواهر سبزوار معتقد است .

۱- مالیات طبق ماده ۳ در یک دوره معین فقط از سازنده می با یست گر فته شود .

۲- واگر قرار است پله به پله گرفته شود جهت بر قراری عدالت پا یه طلا خذف  واز سود و اجرت ما لیات بر ارزش افزوده اخذ گردد  .

اراد تمند علیر ضا بر غمدی

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “قانون مالیات بر ارزش افزوده نیم بند متولد شد.”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

آمار آنلاین قیمت طلا و سکه کشور

آمار آنلاین قیمت طلا و سکه اتحادیه

قیمت مصوب اتحادیه
انس طلا 000
طلای آبشده 000
دلار 000
یک گرم 18 عیار345500
سکه بهار آزادی 000
سکه امامی4200000
نیم سکه2050000
ربع سکه1050000
سکه یک گرمی0000000

پیوند ها