طلای تقلبی

جناب اقای کشتی ارای رئیس اتحاد یه طلا و جواهر کشور گفت طلا ها یی که دست د و م هستند اتحاد یه طلا طلای تقلبی قلمداد می کند . ا ا ین گو نه طلا ها نبا ید مجدد ا بع فرو ش بر سد طبق ضوا بطی که برای فروشند گان گذا شته شده است . فر و ش طلای دست د وم ممنوع است. و اگر واحد صنفی چنین کاری را انجام د هد . تخلف محسوب می شود . طلای دست د وم با ید. ذ وب شود تا نا خا لصی ان جدا و به طلای خالص ۱۸ عیار تبدیل شود . نکته ای نیز در طلای دست دوم و جود دارد ا ینکه خیلی از طلا ها یی که به فروش می رسد مربوط به ۵ سال پیش است در سال های گذشته حک کرد ن کد برای طلا اجباری نبود به همین دلیل ممکن است طلایی به مرحله فروش برسد. که در زمره طلا های تقلبی و با عیار پا یین با شد. و قتی چنین ا تقاقی رخ د هد. ان طلا قا بل رهگیر ی نیست این در حا لی است که طلاهای جد ید را می توان برا حتی کنترل کرد. مو ضوع د یگری که در طلای دست د وم و جود دارد تقلبی نو د ن ان است بر خی از فر وشند گان طلا های بدون اجرت و زیور الات از جنس نقره را با طلاهای اب شده دست د وم رو کش می کنند . و به عنوان طلا به فر وش می رسا نند در حال حا ضر ۴۵۰۰ واحد

تو لیدی بزرگ طلا داریم که شهر اصفهان با ۱۵۰۰ تو لید کننده در صدر و تهران با ۱۳۰۰ تو لید کننده در مقام د وم است .

روزنامه ایران شماره ۶۱۸۶ ۲۳ فرورد ین ۱۳۹۵

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “طلای تقلبی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

آمار آنلاین قیمت طلا و سکه کشور

آمار آنلاین قیمت طلا و سکه اتحادیه

قیمت مصوب اتحادیه
انس طلا 000
طلای آبشده 000
دلار 000
یک گرم 18 عیار345500
سکه بهار آزادی 000
سکه امامی4200000
نیم سکه2050000
ربع سکه1050000
سکه یک گرمی0000000

پیوند ها