بسم الله الرحمن الرحیم

احتراما به استحضار کلیه هماران محترم می رساند، وب سایت اتحادیه طلا وجواهر شهرستان سبزوار به آدرس www.sabzgold.ir  افتتاح گردید و لذا کلیه همکاران می توانند به آدرس فوق مراجعه نمایند و تمامی اطلاعات و گزارشات اتحادیه خود را دریافت نمایند. و چنانچه نطر و پیشنهادی داشته باشند در صفحه ارتباط با ما مطرح نمایند.

آمار آنلاین قیمت طلا و سکه کشور